Selena Gomez: De 8 mest romantiska sakerna hon sagt till Justin

Bild på Justin och Selena

Att Justin Bieber och Selena Gomez är ett par vet nog alla nu. Och de är verkligen söta tillsammans. Här kommer 8 fina citat på saker Selena sagt till/om Justin!

If you’re in love, you’re in love to the fullest, and you just want to go to the movies, hang out, and be as normal as possible. I’m fortunate that I’ve found someone who has that philosophy

Översättning: Om man är kär så är man kär till max, och vill bara gå på bio, hänga och vara så normal som möjligt. Jag har tur att jag har hittat någon som har den filosofin.

It’s just nice to have someone who knows what you’re going through.

Översättning: Det är så skönt att ha någon som vet vad man går igenom.

I like to do things [and have dates] that are a little bit different, and he always gets mad because everything he does gets out.

Översättning: Jag tycker om att göra saker [och ha dejter] som är lite annorlunda, och han blir alltid arg för att allt han gör kommer ut.

Her favorite thing about Justin? His eyes.

Översättning: Det bästa med Justin? Hans ögon.

During a live-chat she was told to “just smile” if she thought Justin was a good kisser, and that’s exactly what she did!

Översättning: Under en live-chatt sades Selena åt att ”bara le” om hon tyckte att Justin var en bra kyssare, och det är precis vad hon gjorde!

(On his kissing) You don’t need to ask me this. He’s said he is. He just comes out with so many funny things. Let’s just say he has so many good points, but it seems modesty isn’t one of them!

Översättning: (Om hans kyssande) Du behöver inte fråga mig om detta. Han har sagt att han är det. Det kommer ut så många roliga saker från honom. Låt oss säga att han har många bra poänger, men det verkar som att blyghet inte är en av dem.

I don’t like hiding. I do like to keep certain things to myself, but at the end of the day, I’m eighteen, and I’m going to fall in love. I’m going to hang out with people, and I’m going to explore myself, and I’m okay with that.

Översättning: Jag tycker inte om att gömma mig. Jag vill hålla vissa saker för mig själv, men i slutändan är jag 18 år, och jag kommer bli kär. Jag kommer umgås med folk och jag kommer utforska mig själv, och det är okej för mig.

Så vad tyckte du? Vissa saker tycker jag inte alls var särskilt fina…

Källa: HollywoodLife

Kommentera

Vi älskar kommentarer, men det finns några regler du måste hålla dig till:

  • Vi tolererar inte kränkningar, trakasserier, hot, diskriminering eller mobbing p g a etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, kön eller politisk tillhörighet.
  • Du får inte göra reklam för kommersiell verksamhet.
  • Håll en vänlig ton och respektera andra människor.
  • Din emailadress krävs för att kommentera men den visas aldrig på bloggen.

Obligatoriska fält är markerade med *