Justin & Selena på väg till iHop för frukost [bilder]

Justin och Selena äter frukost på iHop i Encino, LA

Justin och Selena har umgåtts mycket på sista tiden. Den 15 februari sågs de tillsammans i Encino i Los Angeles. De var på väg till iHop för att äta frukost.

Kommentera

Vi älskar kommentarer, men det finns några regler du måste hålla dig till:

  • Vi tolererar inte kränkningar, trakasserier, hot, diskriminering eller mobbing p g a etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, kön eller politisk tillhörighet.
  • Du får inte göra reklam för kommersiell verksamhet.
  • Håll en vänlig ton och respektera andra människor.
  • Din emailadress krävs för att kommentera men den visas aldrig på bloggen.

Obligatoriska fält är markerade med *