Justin Bieber med OLLG @ Paris

The Biebs framför One Less Lonely Girl även i Paris. Han frågar publiken:

I was wondering, are there any single girls in the audience? [Jubel] What about any lonely girls? [Jubel] I was looking for one last lonely girl. [Jubel]”

Kommentera

Vi älskar kommentarer, men det finns några regler du måste hålla dig till:

  • Vi tolererar inte kränkningar, trakasserier, hot, diskriminering eller mobbing p g a etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, kön eller politisk tillhörighet.
  • Du får inte göra reklam för kommersiell verksamhet.
  • Håll en vänlig ton och respektera andra människor.
  • Din emailadress krävs för att kommentera men den visas aldrig på bloggen.

Obligatoriska fält är markerade med *