Pattie Mallette: Nowhere but Up- The Story of Justin Bieber’s Mom [bok]

Pattie Mallette: Nowhere but up- the story of Justin Bieber's mom

Justins mamma Pattie Mallette har skrivit en bok. Det rör sig om en biografi med titeln ”Nowhere but up- the story of Justin Bieber’s mom”.

Boken riktar sig till dig som vill veta mer om Pattie. Hon blev gravid med Justin i tonåren, kämpade mot både drog- och alkoholmissbruk och försökte begå självmord. Den här boken är Patties resa genom både mörka och ljusa stunder.

Boken släpps i USA den 12 september.

Kommentera

Vi älskar kommentarer, men det finns några regler du måste hålla dig till:

  • Vi tolererar inte kränkningar, trakasserier, hot, diskriminering eller mobbing p g a etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, kön eller politisk tillhörighet.
  • Du får inte göra reklam för kommersiell verksamhet.
  • Håll en vänlig ton och respektera andra människor.
  • Din emailadress krävs för att kommentera men den visas aldrig på bloggen.

Obligatoriska fält är markerade med *