Justin pratar om sitt nya album Believe

Det är inte första gången vi hör att Justin Bieber har växt upp och att det märks på det nya albumet. I en intervju blev Justin obekväm på reporterns frågor om han i albumet kommer ta upp sex.

På albumet Believe sjunger han om Maria Yeater, hon som påstod att Justin var far till hennes barn (hon stämde honom, men tog senare tillbaka stämningen). Han skrev också en låt till hans mamma och om andra saker han går igenom.

Se hela interjvun på Aftonbladet.

Kommentera

Vi älskar kommentarer, men det finns några regler du måste hålla dig till:

  • Vi tolererar inte kränkningar, trakasserier, hot, diskriminering eller mobbing p g a etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, kön eller politisk tillhörighet.
  • Du får inte göra reklam för kommersiell verksamhet.
  • Håll en vänlig ton och respektera andra människor.
  • Din emailadress krävs för att kommentera men den visas aldrig på bloggen.

Obligatoriska fält är markerade med *