Justin och Selena på Hooters [bild]

Justin och Selena på Hooters i NY
Justin och Selena besökte Hooters i New York. Tillsammans sägs det att de beställde: 10 Hooters Classic Chicken Wings, Curly Fries, New England Clam Chowder Soup, apelsinjuice och root beer.

Kommentera

Vi älskar kommentarer, men det finns några regler du måste hålla dig till:

  • Vi tolererar inte kränkningar, trakasserier, hot, diskriminering eller mobbing p g a etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, kön eller politisk tillhörighet.
  • Du får inte göra reklam för kommersiell verksamhet.
  • Håll en vänlig ton och respektera andra människor.
  • Din emailadress krävs för att kommentera men den visas aldrig på bloggen.

Obligatoriska fält är markerade med *