Justin drog in $1 miljon på sin konsert i Tel Aviv

Enligt källor fick Justin 1 miljon dollar för hans konsert i Tel Aviv. Den lokala polisen uppskattade att konserten hade 17 000 åskådare, medan arrangörerna sade att 24 000 såg Justin live. Medan dessa siffror är höga, var de långt under de beräknade 35 000 åskådarna.

Besökarna betalade alldeles för höga priser.

Kommentera

Vi älskar kommentarer, men det finns några regler du måste hålla dig till:

  • Vi tolererar inte kränkningar, trakasserier, hot, diskriminering eller mobbing p g a etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, kön eller politisk tillhörighet.
  • Du får inte göra reklam för kommersiell verksamhet.
  • Håll en vänlig ton och respektera andra människor.
  • Din emailadress krävs för att kommentera men den visas aldrig på bloggen.

Obligatoriska fält är markerade med *