Justin Bieber gråter på scenen i Melbourne [video]

justin bieber grater melbourne Justin Bieber gråter på scenen i Melbourne [video]
Justin uppträdde i tisdags i Melbourne. När han sjöng Favourite Girl började han gråta. Se själva i videon!

En kommentar

Kommentera

Vi älskar kommentarer, men det finns några regler du måste hålla dig till:

  • Vi tolererar inte kränkningar, trakasserier, hot, diskriminering eller mobbing p g a etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, kön eller politisk tillhörighet.
  • Du får inte göra reklam för kommersiell verksamhet.
  • Håll en vänlig ton och respektera andra människor.
  • Din emailadress krävs för att kommentera men den visas aldrig på bloggen.

Obligatoriska fält är markerade med *